-

VIBROCHIMICA

Läpisyöttävän kuulakiillotuskoneen kiillotusprosessi on jatkuva. Kiillotettavat kappaleet panostetaan altaan alkupäähän kiillotuskuulien joukkoon. Massa kulkeutuu hitaasti tärinän vaikutuksesta altaan toisen päähän, jossa kiillotuskuulat ja kappaleet erotellaan toisistaan. Kuulat palautetaan kuljettimella kaukalon alkupäähän.
Läpisyöttävät koneet on tarkoitettu automaattiseen tuotantoon.
Tärymoottorit on asennettu altaan alapuolelle.
hinta: erillinen tarjous

Tulosta sivu