-

A.PALOJOKI OY:N VASTUULLISUUSOHJELMA

A.Palojoki Oy pyrkii toimimaan vastuullisesti toimintansa kaikilla osa-alueilla, yrityksen omien linjausten sekä Suomen ja EU:n säädösten mukaisesti. Huomioimme mahdollisuuksien mukaan YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan sisältyvät ympäristön, talouden ja tasavertaisuuden tavoitteet.

Eettinen ja kannattava liiketoiminta

Pintakäsittelytekniikkaan erikoistuneessa liiketoiminnassamme haluamme vastata asiakkaidemme tarpeisiin joustavasti, tarjoten luotettavaa palvelua. Noudatamme eettisiä periaatteita ja huolehdimme vastuuntuntoisesti liiketoiminnan kannattavuudesta.

Olemme Teknisen Kaupan Liiton jäsen, ja saamme myös sitä kautta ajantasaista tietoa alan asioista.

Yhteistyökumppanimme huomioivat omassa toiminnassaan EU:n säädökset sekä eettisyyden.

Tarjoamiemme tuotteiden osalta pyrimme huolehtimaan, että ne täyttävät tarvittavat asetetut standardit, sekä niistä löytyy vaadittavat merkinnät ja käyttöohjeet.

Sosiaalinen vastuu

Huolehdimme, että työntekijämme toimivat turvallisessa työympäristössä.

Lakisääteiset maksut ja yhteiskunnalliset velvoitteet hoidamme täsmällisesti.

Kehitämme toimintaamme sekä tuotevalikoimiamme jatkuvasti, vastaamaan myös asiakkaidemme ja sidosryhmiemme tarpeita.

Ympäristövastuu

Huomioimme oman toimintamme ympäristöystävällisyyden Suomen ja EU:n säädösten mukaisesti.

Kannamme osaltamme tuottajavastuun pakkauksista, ja olemme Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n jäsen.