-

LÄPISYÖTTÄVÄT KONEET SUORALLA ALTAALLA,MALLI VBLA

Läpisyöttävien täryhiomakoneiden hiontaprosessi on jatkuva. Hiottavat kappaleet panostetaan hioma-altaan alkupäähän hiomarakeiden joukkoon. Massa kulkeutuu hitaasti tärinän vaikutuksesta altaan toisen päähän, jossa hiomarakeet ja kappaleet erotellaan toisistaan. Hiomarakeet seulotaan ja palautetaan kuljettimella kaukalon alkupäähän.
Läpisyöttävät täryhiomakoneet on tarkoitettu automaattiseen tuotantoon.
Tärymoottorit on asennettu altaan alapuolelle.
Hiottaessa tarvitaan hiomarakeiden lisäksi virtaava vesi ja sopiva pesuaine, compound.
hinta: erillinen tarjous

Tulosta sivu