-

KAMMIOSUOTOPURISTIMET

Kammiosuotopuristin koostuu rungosta, jonka varaan on ripustettu molemmilta puolilta koverrettuja kammiolevyjä. Kammiolevyt on päällystetty suodatinkankailla. Kammiolevyt puristetaan toisiaan vastaan suurella voimalla, jolloin koverrettujen levyjen väliin muodostuu tiiviitä kammioita. Kuivattava liete pumpataan erikoispumpulla kammiolevyissä olevien kanavien kautta kammioihin. Liete tiivistyy kammioihin nesteen suodattuessa suodatinkankaiden läpi lietepumpun paineen vaikutuksesta. Kuivattu liete, ns. lietekakut, poistetaan irrottamalla kammiolevyt toisistaan. Kammiot avautuvat ja kakut pääsevät putoamaan pois puristimesta.
Kammiosuotopuristin voi olla manuaalinen, puoliautomaattinen tai täysautomaattinen riippuen kuivattavasta lietteestä sekä lietteen määrästä.
Pienet lietemäärät kuivataan yleisimmin manuaalisella puristimella. Käyttäjä sulkee kammiolevypaketin, käynnistää ja pysäyttää lietteensyöttöpumpun, avaa kammiolevypaketin ja pudottaa lietekakut pois puristimesta.
hinta: erillinen tarjous

Tulosta sivu